BorokaLakoparkLogo.png

AJÁNLJ ÉS NYERJ
 

A BORÓKA LAKÓPARKKAL
 

1000 RON
 

Ha mindig is jelen voltál az életünkben anélkül, hogy tudtunk volna róla, vagy valóban ismered a szolgáltatásainkat és az azokat nyújtó különleges értékesítési csapatot, ha szeretnél minket jobban megismerni és együtt dolgozni, vagy ha továbbra is támogatni és népszerűsíteni szeretnél minket, akkor ezt is megteheted, hiszen mindig igyekszünk feljebb emelkedni, így tisztelve téged, aki mindig is mellettünk voltál, és a mai naptól kezdve lehetőséget kínálunk neked, hogy velünk együtt pénzt keress ebben az iparágban!

2022.07.05 kezdettel elindítjuk az egyik legkülönlegesebb kampányunkat az "Ajánlj és nyerj a Boróka Lakóparkkal!" című nyereményjátékot, mely során 1000 RON készpénzben részesülhetsz.

A szabályok egyszerűek: hozz össze egy sikeres szerződést a portfóliónk valamely háztípusára, és garantáltan kézhez kapod a nettó 1000 RON-t. 

Hogy hogyan tudsz ajánlani? - legyen az egy megosztás a közösségi média felületén, egy célba érő sms, egy ideális hívás vagy éppen egy házvásárlás előtt álló barát meggyőzése, rajtad áll, hogy mennyire vagy kitartó és kreatív! Jelenleg lakóparkunk 28 otthon értékesítésére vár, amely számodra akár 28.000 RON-t is jelenthet, úgyhogy sok sikert és mindent bele!

Kampányunk 2022.07.05 - 2022.12.05 (5 hónap) között érvényes.

info@boroka-lakopark.ro        

0756 077 663         

www.boroka-lakopark.com

SZABÁLYZAT
 

1. SZAKASZ - KAMPÁNYSZERVEZŐ


1.1 Az ajánlj és nyerj a Boróka Lakóparkkal szervezői:


BOROLAK INVEST S.R.L, romániai jogi személy, székhelye: Székelyudvarhely város, Bartók Béla 5 C. számú egység, bejegyezve a cégbíróságon J19/102/2019 szám alatt, www.boroka-lakopark.com, 40538336, törvényes képviselője: VASS DIETMÁR ANTON


A kampány a jelen hivatalos szabályok rendelkezései szerint zajlik, amelyek minden résztvevőre nézve kötelezőek. A kampányban való részvétellel a résztvevők vállalják, hogy betartják és betartatják a jelen Szabályzat és az alkalmazandó jogszabályok valamennyi rendelkezését, feltételét és feltételét.

1.2 A kampány szabályait a www.boroka-lakopark.com weboldalon, valamint a Boróka Lakópark  más szervezeteinek weboldalain való ingyenes közzététel útján hozzák nyilvánosságra. 

1.3 A Kampány résztvevői kötelesek betartani a jelen Szabályzat alábbiakban meghatározott feltételeit.

1.4 A kampányt a jelen szabályzat rendelkezései szerint szervezik és bonyolítják le Románia egész területén. A promóciós kampányban felajánlott nyereményeket csak Románia területén kézbesítik a nyerteseknek.

1.5 A Szervező szabad döntése alapján a Kampányt a nyilvánosság tájékoztatása céljából nyilvánosságra lehet hozni, többek között reklám és/vagy tájékoztató anyagok útján. Az ilyen anyagok által tartalmazott információkat a jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni, és a két szabályzat közötti ellentmondás esetén a szabályzat rendelkezései az irányadóak.

1.6 A Szervező fenntartja a jogot a jelen Szabályzat módosítására és/vagy kiegészítésére, valamint a Kampány felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére és/vagy megszakítására, feltéve, hogy a jelen Szabályzat első szakaszának megfelelően előzetesen értesíti a résztvevőket a jelen Szabályzat bármely rendelkezésének módosításáról.

2. SZAKASZ. JOGALAP. A KAMPÁNY NEVE, IDŐTARTAMA ÉS TERÜLETE


2.1 A jelen promóciós kampány a termékek és szolgáltatások piaci forgalmazásáról szóló 99/2000. számú, módosított kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban zajlik.

2.2 A kampány címe: AJÁNLJ ÉS NYERJ A BORÓKA LAKÓPARKKAL

2.3 A kampány korlátozott ideig, 150 naptári napig tart 2022.07.05-től 2022.12.05-ig (beleértve) Romániában, valamint online a www.boroka-lakopark.com weboldalon, a Szervező által kezelt egyéb weboldalakon, a Szervező közösségi média oldalain, és lehetőség lesz az offline közvetítésre is katalógusok, szórólapok, brosúrák stb. révén.

2.4 A Kampány befejezésének időpontját követően a Szervező nem visel további felelősséget és nem vállal további felelősséget semmilyen olyan körülménnyel kapcsolatban, amely esetleg a Kampány folytatásának befejezéséhez vezethet.

2.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Kampány időtartama alatt meghosszabbítsa/megváltoztassa a Kampány időtartamát, de csak azután, hogy ezt nyilvánosan közzéteszi a www.boroka-lakopark.com weboldalon.

3. SZAKASZ. A PROMÓCIÓS KAMPÁNY TÁRGYA


3.1 A kampány célja, hogy a jelen szabályzatban meghatározott feltételek mellett, sorsolás nélkül, 1000 (ezer) Lei értékű nyereményt lehessen nyerni. A Kampány kizárólag olyan természetes személyeknek (a jelen Szabályzatban "Kampány Résztvevő") szól, akik egy másik természetes vagy jogi személyt ajánlanak, és ezen ajánlás eredményeként a Szervező az "ajánlott személy" számára ingatlan közvetítési és promóciós szolgáltatást nyújt a Szervező értékesítési portfóliójában szereplő új lakás vagy más típusú ingatlan megvásárlása céljából, anélkül, hogy jutalékot vagy egyéb díjazást kapna az "ajánlott személytől". A Szervező eladásra kínált ingatlanok portfóliója a Szervező weboldalain - például a www.boroka-lakopark.com, de nem kizárólagosan ezen a weboldalon - eladásra kínált ingatlanok bármelyikét jelenti.

4. SZAKASZ. RÉSZVÉTELI JOG


4.1 A kampányban részt vehet minden olyan természetes személy, akinek lakóhelye/tartózkodási helye Romániában van, és betöltötte a 18. életévét.

4.2 A kampányban való részvétel a jelen Szabályzat teljes, kifejezett és egyértelmű ismeretét és elfogadását feltételezi.

4.3 A 18 év alatti személyek nem jogosultak a Kampányban való részvételre.

5. SZAKASZ. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA


5.1 Ha a résztvevők a Szervezőn kívül álló okok miatt nem tudják átvenni a kampányban szereplő nyeremény(eke)t, az mentesíti a Szervezőt minden felelősség alól.

5.2 A Szervező mentesül minden felelősség alól a résztvevők és/vagy törvényes képviselőik által elszenvedett közvetlen, közvetett, járulékos, következményes vagy büntető jellegű károkért, amelyek a következőkkel kapcsolatosak: a megvásárolt ingatlanok, az Ajánlott személy által aláírt hitel- vagy jelzálogszerződések, az Ajánlott személy által aláírt bármilyen okirat, tekintettel arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat vagy ingatlanokat nem a Szervező értékesíti, a Szervező csak közvetítő és értékesítés elősegítője. A nyeremények adóztatására vonatkozó egyéb alkalmazandó szabályok vagy az ingatlanvásárlásra vonatkozó adószabályok betartása szintén a kampányban résztvevők kizárólagos felelőssége, kivéve azokat a rendelkezéseket, amelyek szerint a kampány szervezője köteles a nyereményből származó jövedelem után az adót kiszámítani, visszatartani és a résztvevők nevében megfizetni;

5.3 A Kampányban való részvétellel a Résztvevők elfogadják és elfogadják a jelen Szabályzat valamennyi rendelkezését, és felelősséget vállalnak a Kampánnyal kapcsolatos tetteikért.

6. SZAKASZ. A PROMÓCIÓS KAMPÁNY MEGSZÜNTETÉSE, FELFÜGGESZTÉSE, LEÁLLÍTÁSA


6.1 A Kampány a megadott időszak lejárta előtt megszüntethető, ha csalást vagy csalási kísérletet észlelnek.

6.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Kampányt, a nyilvánosság előzetes értesítése mellett, a jelen Szabályzatnak a Szervező honlapján elérhető mellékletében, a következő esetekben:

a.) a hatályos jogszabályok szerinti vis maior esetén;

b.) csalás vagy csaló tevékenység észlelése esetén;

c.) amennyiben technikai vagy jogi okok miatt nem lehetséges a Kampány szabályos lebonyolítása.

6.3 Az ilyen döntés nyilvánosságra kerülését követően a kampány a törvény erejénél fogva megszűnik/felfüggesztésre kerül, és egyetlen érdekelt fél sem követelheti annak folytatását vagy bármilyen kártérítést.

6.4 A promóciós kampány fent említett okokból történő megszüntetése vagy felfüggesztése a Szervezőnek a résztvevőkkel szemben fennálló kötelezettségeinek jövőbeni megszűnését eredményezi, anélkül, hogy a kampány megszüntetéséig vagy felfüggesztéséig a résztvevők javára már keletkezett kötelezettségeket érintené.

6.5 A Szervező jogosult minden szükséges intézkedést megtenni a kampány csalási kísérlete, visszaélés vagy bármely más olyan kísérlet esetén, amely a kampány szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos imázst vagy költségeket befolyásolhatja, beleértve a kampány lebonyolítási rendjének megváltoztatását is.

7. SZAKASZ. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME


7.1 A Promóciós kampány keretében gyűjtött személyes adatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha a Szervezőnek a vonatkozó jogszabályok által előírt kötelezettségeknek való megfeleléshez vagy a kampány lebonyolításához szükséges.

7.2 A jelen Hivatalos Szabályzatban a Szervező és a Kampány szervezésében részt vevő kereskedelmi társaságok vállalják, hogy betartják a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, nevezetesen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (2016.04.27.) a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (,,GDPR''), amely 2018.05.25-től alkalmazandó.

7.3 A Szervező a GDPR szerinti adatkezelőként jár el a kampányban regisztráló résztvevők vagy ajánlott személyek személyes adatainak kezelése tekintetében, valamint a banki hitelintézetek adatfeldolgozójaként vagy adott esetben egyéni üzemeltetőjeként. A kampány szervezésével és lebonyolításával összefüggésben gyűjtött és felhasznált személyes adatok feldolgozására a jelen szabályzatban leírt szabályok vonatkoznak.​

 • A személyes adatok feldolgozásának céljai

 • A személyes adatok feldolgozása a következő célokból történik (a személyes adatok feldolgozásának céljának részletezésénél zárójelben szerepel az adatkezelés konkrét jogalapja) a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás megszerzése vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekek alapján):

 • a kampány szervezése és lebonyolítása, valamint a díjak odaítélése;

 • a résztvevők és az ajánlott személyek személyes adatainak felhasználása a kampányban való részvétel érdekében, beleértve az egyedi kódnak a Szervező elektronikus rendszerén keresztül történő megszerzéséhez kapcsolódó adatokat;

 • olyan szerződés - ideértve az előszerződést/ adásvételi szerződést is - megkötése és teljesítése céljából, amelyet az érintettként ajánlott személy ingatlanfejlesztővel kötött ingatlanügylet lebonyolítása céljából a Kampányban való részvétel céljából;

 • a résztvevő vagy az ajánlott személyek panaszainak és kéréseinek megoldása;

 • a résztvevő által fizetendő jövedelemadó visszatartása és megfizetése;

 • az ajánlott személyek személyes adatainak felhasználása a bankképesség elemzése, a banki scoring elvégzése, a banki hitelnyújtási művelethez kapcsolódóan a hitel előzetes jóváhagyása és az ingatlanügylet lebonyolítása céljából;

 • marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése, például a Szervező termékeire vonatkozó ajánlatok, egyéb versenyeken való részvételre való meghívások, kérdőívek vagy felmérések és egyéb hasonló kommunikáció (az érintettek hozzájárulásával);

 • automatizált feldolgozás, beleértve a pénzügyi-pénzügyi elemzéshez szükséges profilalkotást;

 • a szervezéssel és magatartással kapcsolatos panaszok rendezése;

 • a Szabályzat rendelkezéseinek végrehajtása a bírósági és/vagy egyéb bírósági vagy közigazgatási eljárásokban való védekezés érdekében, beleértve az esetleges jogsértések kivizsgálását, különböző jelentések, elemzések és statisztikai tanulmányok készítését a szervezett marketingkampányokról és azok sikeréről (a Szervező vagy a Partner jogos érdeke);

 • archiválási tevékenységek, ha azt a törvény előírja (a Szervező jogi kötelezettsége).

8. SZAKASZ. ADÓK ÉS ILLETÉKEK


8.1 A kampányban kiosztásra kerülő pénzdíjak a nettó nyereményértéket képviselik.

8.2 A nyereménybevétel után a törvény szerint fizetendő adó kivételével, amelyet a Kampányszervező köteles a résztvevők nevében kiszámítani, visszatartani és befizetni, a Kampányszervező nem felel a felajánlott nyereményekkel kapcsolatos egyéb adók, illetékek vagy pénzügyi kötelezettségek megfizetéséért, amelyek a nyertest terhelik.

8.3 A Szervező nem vállal felelősséget azért, hogy a nyereményt olyan Kampányrésztvevőnek ítéli oda, aki nem felel meg a jelen Szabályzatban meghatározott érvényességi feltételeknek, ha a nyeremény odaítélésére a Szervező félrevezetése miatt került sor. Ez az esemény a csalárd nyertes személyes felelősségét vonja maga után a Szervező imázsának megrongálásáért, valamint azoknak okozott kárért, akik jogosultak lettek volna a nyereményre.

8.4 Ez a kampány kereskedelmi céllal zajlik.

9. SZAKASZ. JOGVITÁK ÉS CSALÁS


A Kampány lebonyolításával kapcsolatos panaszokat írásban kell benyújtani, és a Szervező székhelyére kell elküldeni ajánlott, tértivevényes levélben, "Promóciós kampány" megjelöléssel, vagy a info@borolak.ro e-mail címre a kifogásolt eseményt követő legfeljebb 2 (két) napon belül. Ha ezt a határidőt túllépik, a Szervező a továbbiakban nem vesz figyelembe semmilyen kifogást/panaszt a Kampány lebonyolításával kapcsolatban. A Szervező a beérkezett panaszokat a regisztrációtól számított legfeljebb 15 munkanapon belül elemzi, és álláspontját közli a résztvevőkkel.

9.1 A telefonon vagy késve benyújtott panaszok nem kerülnek feldolgozásra.

9.2 A Szervező és a Résztvevők közötti bármilyen vitát békés úton rendezik. Amennyiben ez nem lehetséges, a felek a Szervező székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhatnak.

10. SZAKASZ. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


10.1 Az alkalmazandó jog a román jog.

10.2 A Szervező jogosult minden szükséges intézkedést megtenni a jelen Kampány, a rendszer megtévesztésére, visszaélésre vagy bármilyen más, a Kampány arculatát vagy költségeit befolyásoló kísérlet esetén.

10.3 Vis maiornak minősül minden olyan, a Szervező ellenőrzésén, jogorvoslati lehetőségén vagy előrelátható befolyásán kívül eső esemény, amelynek bekövetkezése miatt a Szervező nem képes teljesíteni a jelen szabályok szerinti kötelezettségeit. A Szervező mentesül minden felelősség alól, ha a Kampány lebonyolítását vis maior akadályozza vagy késlelteti, vagy ha a Szervező a vis maior miatt nem tudja teljesíteni a jelen Szabályzatban foglalt bármely kötelezettségét.

10.4 Ha a Szervező vis maiorra hivatkozik, köteles a vis maior bekövetkezésétől számított 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Kampány résztvevőit annak fennállásáról.

10.5 Ha a jelen Hivatalos Szabályzat valamelyik rendelkezését érvénytelennek nyilvánítják, a többi rendelkezés érvényes/érvényes marad, amennyiben azok az érvénytelennek nyilvánított rendelkezés hiányában is joghatásokat eredményezhetnek. Az érvénytelenített rendelkezéseket lehetőség szerint más ésszerű, jogilag érvényes szabályozással kell helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelenített rendelkezések céljának.

10.6 A Kampányban való részvétellel a Résztvevők úgy tekintik, hogy a jelen Szabályzatot elolvasták, megértették, megismerték és teljes egészében, kifejezetten és egyértelműen elfogadták.

10.7 Ez a szabályzat készült: 04.07.2022